Lokal innsats
Stacks Image 412
Bygdaheims driftes på dugnad, og til alle tider har dugnadsånden spilt en vesentlig rolle for bygdas forsamlingshus. Det er snakk om mange tusen timer med dugnad, både ute-og innvendig. Absolutt alt arbeid er utført på dugnad. Dette gjelder utvendig graving, snekring, elektroinstallasjon og rørleggerarbeid. Resultatet av dette er at huset har nå fått totalt modernisert toalettene, samt bygget 2 nye. Derav 1 som er særlig tilrettelagt for rullestol/bevegelseshemmede. Nytt kjøkken og nye lagerrom for kjøkken. Nytt gangparti som også benyttes til utstilling av gamle foto fra bygda. (Som er gitt i gave til Bygdaheim fra en privatperson). Ny garderobe. Totalmodernisert elektriske anlegg. Ny drenering. Ny utvendig bordkledning og nytt tak. Terrasse, rullestolrampe og et bedre uteområde med bedre parkering. Scenen er det siste som har blitt utført på dugnad, og den nye lyd og lyssettingen var fremragende ifølge de som overvar vårt arrangement: "Vestnes Talenter-2014". Vi må heller ikke glemme alle pengegaver og midler som har ført oss dit vi er idag, Dette er gaver og midler fra kommunen, privatpersoner i bygda og næringslivsaktører i kommunen. Det gjenstår enda en del for at Bygdaheim skal bli så moderne som mulig, men vi er på god vei, og med alles hjelp på dugnad framover skal vi få det til!

Se bilder ifra dugnadprosjekter