Et sted som Bygdaheim har naturligvis litt historie bak seg, noe som kan være interessant å vite for etterkommere og nye personer i bygda.
Grunnleggelsen
Bygdaheim ble bygget i 1953 og er et "forsamlingshus" beliggende i Fiksdal i Vestnes kommune. I begrepet forsamlingshus ligger; kulturhus, øvingslokale, samlingssted, selskapslokale, etc. Flerbrukshus er et mer dekkende begrep, men forsamlingshus er det innarbeidede navnet. Nybygget kom som erstatning og på samme tomt som tidligere Nakkebygdas Forsamlingshus, bygget 1907. Bygdaheim sin hovedfunksjon er å være møtested og arena for alle typer kulturelle og andre arrangementer og privat leie. I første rekke for Fiksdal, men har hele tiden hatt en viktig funksjon som møtested for alle i hele Vestnes kommune og nabokommuner.

Klikk på bildet for stor versjon.

Bruken
Etter at huset ble bygd og frem til begynnelsen av 90-tallet var Bygdaheim kjent langt utenfor Fiksdalen som et danse/konsert-lokale som jevnlig ble besøkt av landets ledende musikere og orkester. Fremover 90-tallet kom huset etterhvert i skyggen av den fremvoksende restaurant/pub/diskotek-bransjen. Dette medførte bl.a at husets viktigste økonomiske fundament forsvant. Utviklingen av huset for å holde tritt med tidens standard og folks forventninger stoppet litt opp, og huset fremsto etter hvert som noe nedslitt og utdatert. Huset har heller aldri vært særlig godt egnet for bevegelseshemmede(men nå har vi rullestolrampe opp til husets bakside). Behovet for et samlingssted for bygda har imidlertid vært til stede hele tiden. I 2011 ble det derfor igangsatt en snuoperasjon både hva gjelder renovering og varierte arrangementer for å komplettere de tilbud som fantes for godt voksne og barn. Bygdaheim fremstår som et moderne forsamlingshus idag selv om det er et stykke igjen til vi er helt i mål. En ting er iallefall sikkert at vi får til fantastisk fremgang på dugnad og det har vi tenkt å gjøre i framtida også, for å kunne kjenne på det samholdet vi skaper når vi alle samles her
Bildet er tatt under dugnad i 2014
Klikk på bildene for stor versjon.